Solrød Golfklubs klubdommere besvarer spørgsmål om golfregler og etikette.

Har du været ude for en situation på banen, hvor du ikke helt vidste hvad der var rigtigt og forkert,
er det her du får svaret. Både medlemmer og andre golfinteresserede er velkommen til at stille spørgsmål.
Golfreglerne kan i mange tilfælde være kryptiske, og man kan derfor spare adskillige slag ved at kende sin ret på banen.

Klubben har 1 certificerede level 1 og level 2 DGU-uddannet klubdommer, og 2 certificerede level 1 domer som fungerer i det daglige klubliv som klubbens regelekspert.

Certificerede level 1 og level 2 Dommer
Svend Erik Wilken
mail: svenderikwilken@gmail.com
mob. 20 11 96 37

Diplom: Level 1 – Diplom: Level 2

Certificerede level 1 Dommere
Johnny Petersen
mail: Joho2ny@gmail.com
mob. 30 23 02 53

Certificerede level 1 Dommer
Ulrik Hansen
mail: Ulh@live.dk 
mob. 51 91 62 69

Tag fat i en af os hvis du har spørgsmål ang. Regler
Tag fat i Johnny omkring HCP.

Hilsen Johnny

……………………………………………………………………..

Spørgsmål: Lempelse for sprinklerhoved ?

Min boldt ligger 50 cm fra et sprinklerhoved som er tæt på green kanten,
da min spillelinje til flaget er over Sprinklerhoved og jeg vælger at putte ind på green, kan jeg få lempelse her?
Hvis ja hvor langt fra Sprinklerhoved kan man få lempelse?

Svar :

Der er ingen lempelse for sprinkler hvis din bold er uden for green, kun hvis bolden ligger i eller berører sprinkleren eller den er til gene for din stance, regel 16.
Johnny Petersen

En klub godt kan have en lokalregel der tillader lempelse. Man kan i så fald få lempelse hvis sprinklerdækslet er på spillelinjen, og er inden for 2 køllelængder af greenen og inden for 2 køllelængder af bolden.

Golfhilsen
Søren B

Solrød golfklub har ikke sådan en lokalregel

……………………………………………………………………..

Spørgsmål: Lokalregel E-5

Må man benytte lokalregel E-5 i alle spilleformer?
Jeg ved at man ikke må benytte den til klubmesterskab og regionsgolf .
Men hvis det nu er en lokal turnering i fx slagspil eller hulspil, hvad så?

Svar:

Det er helt op til klubben at beslutte om man i det hele taget vil benytte E-5, og i hvilke sammenhænge.

DGU anbefaler at man indfører E-5 for alt almindeligt handicapspil, altså både i private runder og i klubturneringer med handicap, f.eks. Stableford.
Men det anbefales også at reglen ikke skal være gældende for turneringer uden handicap, f.eks. klubmesterskaber.

Vi har i Solrød valgt at følge DGU´s anbefalinger.

Andre klubber har valgt at man slet ikke ønsker at benytte E-5, og det har de altså helt lov til.

Derudover skal man være opmærksom på de turneringsbetingelser der er gældende for en given turnering.
Og du har ret i at E-5 ikke må være gældende i Regionsgolf.

Golfhilsen
Søren B
……………………………………………………………………..

Spørgsmål: Out of bounds

Spillede i går med 2 venner.
Jeg slår ud på hul 3 og lander ca. midt på fairway.
Mit andet slag går til højre out of bound.
Jeg genplacere bolden, hvor jeg slog fra og mener, at jeg får 1 straffeslag.
Begge mine medspillere påstår, at jeg får 2 strafslag.
Jeg mener, at 2 straffeslag kun er, hvis jeg dropper bolden ud for, hvor den ligger.
Hvem har ret?

Svar:

Hvis jeg læser dit spørgsmål helt bogstaveligt, er der faktisk ingen af jer der har ret. Fordi så får du faktisk 3 strafslag.

Du skriver jo at du genplacerer bolden derfra hvor du slog, men problemet er at du i den situation skal droppe bolden – ikke genplacere den.
Hvis du genplacerer bolden i en situation hvor du skal droppe den, har du lov til at gøre det om uden straf, men hvis du ikke gør det om og spiller bolden,
får du 2 strafslag udover det ene strafslag for at slå out of bounds. Altså 3 strafslag i alt.

– – –
Men hvis vi antager at du faktisk droppede bolden korrekt, så har du ret i at det kun giver ét strafslag. Du skal altså nu til at slå dit 4. slag.

Situationen hvor det giver 2. strafslag er hvis man vælger at benytte lokalregel E-5. Her skal du huske at man ikke skal droppe med
udgangspunkt hvor bolden ligger, men med udgangspunkt dér hvor bolden passerede out of bounds-grænsen.

Så får man 2 strafslag og skal nu til at slå sit 5. slag. Derfor er det sjældent en god ide at benytte E-5 på hul 3,
hvis det er andetslaget man slår out.

Golfhilsen
Søren B.
……………………………………………………………………..

Spørgsmål: Luk igennem 

Er der nogle regler angående ?
Hvis en spiller slår ud fra TEE medens der går en spiller eller flere foran ude på banen og bolden er ved at ramme personen.

Svar:

Mit bedste svar er at Reglen må hedde “Sund Fornuft”.

Man kan sagtens finde tekster i Golfreglerne som underbygger det:

Der er f.eks. en Regel, der hedder 1.2a og som omfatter opførsel af alle spillere.

Den siger bl.a. at man skal spille i spillets ånd ved at:
VISE HENSYN OVERFOR ANDRE – F.EKS. VED AT SPILLE I ET HURTIGT TEMPO, VÆRE OPMÆRKSOM PÅ ANDRES SIKKERHED OG IKKE FORSTYRRE EN ANDEN DELTAGERS SPIL.

En anden relevant tekst i denne sammenhæng er Regel 5.6b, hvoraf det fremgår at
SPILLERE OPFORDRES TIL AT LUKKE HURTIGERE GRUPPER IGENNEM.

Jeg ved ikke hvor meget du kan bruge mit svar til, men efter min opfattelse ligger ansvaret for evt. konflikter hos begge grupper. Den forreste gruppe bør lukke igennem så snart det står klart at den efterfølgende gruppe spiller hurtigere. Omvendt må den efterfølgende gruppe naturligvis ikke spille ud hvis det indebærer risiko for at ramme de forreste.

Umiddelbart er der ingen straf efter golfreglerne hvis disse Regler overtrædes, medmindre der er tale om gentagne brud på etiketten

Golfhilsen
Søren B
……………………………………………………………………..

Spørgsmål: Sparke til sin bold

Har lige et tvivlspørgsmål. Er der straf hvis en spiller ved en fejl kommer til at sparke til sin bold på greenen? Bolden skal selvfølgelig genplaceres, men får man strafslag?

Svar:

Nej, der er ingen straf, hvis det sker på green, og bolden skal bare genplaceres. Men hvis din bold ligger stille andre steder end på green, koster det ét strafslag at komme til at sparke til den, og bolden skal genplaceres. Dog er der ingen straf, hvis det sker under søgning efter bolden. Du kan læse mere i Regel 13.1d og 9.4b.

……………………………………………………………………..

Spørgsmål : Huller på green.

Hvordan skal man forholde sig til de huller som fuglene laver på greens?

Svar:

Du har faktisk 2 muligheder. Da de nye Regler blev indført pr. januar 2019, blev det tilladt at reparere stort set alle former for skader på greens, f. eks. også skader forårsaget af spikes. Det var ikke tilladt tidligere.

Men du må altså gerne forsøge at reparere de huller som fuglene måtte have lavet, f. eks. ved at bruge din pitchfork ligesom når du reparerer boldnedslagsmærker. Det er nærmere beskrevet i Regel 13.1c(2).

Men du har også mulighed for at tage lempelse efter Reglen om unormale baneforhold, og den mulighed havde du faktisk også efter de “gamle Regler”.

Normalt kan man kun få lempelse for unormale baneforhold, hvis bolden ligger i eller berører forholdet, eller hvis forholdet er til gene for ens stance eller området for ens tilsigtede sving.

Men når bolden er på green, kan man også få lempelse hvis der er gene på ens spillelinje.

Nu skal du så på normal vis først bestemme nærmeste punkt for fuld lempelse, og så placere en bold på dette sted. Du kan studere det nærmere ved at læse 16.1a(I), 16.1d, og med hensyn til selve proceduren for placering af bold kan du læse 14.2b(2) og 14.2e.

Golfhilsen
Søren B

……………………………………………………………………..

Spørgsmål : Out of bounds hvide pæle.

Vil det sige at man også få fri lempelse her, uden straf ?

Svar:

Nej, man kan normalt ikke få lempelse for out of bounds-pæle. Simpelthen fordi de står uden for banen og derfor ikke hører ind under definitionen på en forhindring.

Undtagelsen er interne out of bounds-pæle mellem 2 huller. Som vi f.eks. har det i Solrød mellem hul 12 og 16. Her er det beskrevet i vores lokalregler at disse pæle kun er gældende ved spil af 12.

Hvis en sådan pæl generer dig under spil af 12, kan du ikke få lempelse, fordi pælen fungerer som en normal out of bounds-pæl. Men hvis du spiller hul 16, kan du godt få lempelse, fordi pælen i så fald ikke er en out of bounds-pæl, men efter vores lokalregler er defineret som værende en ikke-flytbar forhindring

Golfhilsen
Søren B

……………………………………………………………………..

Spørgsmål : Brug en anden bold.

Må man altid bruge en anden bold hvis man dropper i et lempelseområde, selv om man har fundet den oprindelige bold eller ej?  Fx uspillelig bold?

Hvis man slår out of bounds og der tager lempelse efter lokalregel med 2 strafslag til fairway, Må man bruge en anden bold selv om man finder den oprindelige bold?

Svar :
Svaret på begge dine spørgsmål er ja. Når man dropper en bold, må man altid bruge en hvilken som helst bold. Det fremgår af Regel 14.3a

Golfhilsen
Søren B

……………………………………………………………………..

Spørgsmål : Lempelser for flytbar og ikke flytbar.

Hej Søren
Ang. Lempelser for flytbar og ikke flytbar menneskelige skabt.

Nu er der kommer en bænk ved hul 1, ved spil fra hul 10 kan man komme under bænken,
Har man fuld lempelse uden straf ?

Der er også en skraldespand ved flere huller, har man også fuld lempelse uden straf der?
Hvis der er straf, må man så flytte skraldespanden uden straf?

Svar:
Det koster ikke straf, når vi taler om forhindringer – altså kunstigt fremstillede genstande – f.eks. bænke og skraldespande.

En forhindring kan være flytbar eller ikke-flytbar.

En forhindring er flytbar, hvis den kan flyttes med en rimelig indsats uden at beskadige forhindringen eller banen.

En forhindring er ikke-flytbar, hvis den ikke kan flyttes uden urimelig anstrengelse eller uden at beskadige forhindringen eller banen.

En forhindring er til gene hvis din bold rører ved den, eller hvis forhindringen er i området for din tilsigtede stance eller området for det tilsigtede sving.

Jeg vil mene at den nye bænk ved hul 1 er en ikke-flytbar forhindring, og du kan derfor få lempelse efter de sædvanlige regler om først at finde nærmeste punkt for fuld lempelse osv.

Søren B.

……………………………………………………………………..