Også denne kan fovirre

En provisorisk bold må kun spilles, hvis den oprindelige bold kan være mistet uden for et strafområde.
Hvis spilleren er klar over, at det eneste mulige sted, den oprindelige bold kan være mistet, er i et strafområde, er en provisorisk bold altså ikke tilladt.
Hvis spilleren alligevel vælger at spille en ny bold og kalde den provisorisk, gælder det ikke. Den nye bold bliver under alle omstændigheder bolden i spil med tillæg af et strafslag. Den oprindelige bold betragtes som mistet og skal opgives, og det er derfor helt ligegyldigt om den oprindelige bold evt. efterfølgende findes inden for eller uden for strafområdet, og om den er spilbar eller ej.
– – –
Men man er altså berettiget til at spille en provisorisk bold, hvis den oprindelige bold også kan være mistet uden for et strafområde.
Hvis man så finder sin oprindelige bold, uanset hvor, skal den provisoriske bold opgives, og man må forholde sig til de muligheder placeringen af den oprindelige bold giver.
Hvis man ikke finder sin oprindelige bold, må man efter forholdene på stedet vurdere om det er en kendsgerning eller så godt som sikkert at bolden er mistet i et strafområde. Hvis man når frem til det, skal den provisoriske bold opgives, og man skal følge de regler der er for lempelse for bold i strafområde.
Hvis man når frem til at det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert at den oprindelige bold er mistet i et strafområde, skal man fortsætte med den provisoriske.

Udbredte misforståelser på regelområdet

Nej, du må ikke før et bunkerslag tage prøvesving i bunkeren, hvor du rører sandet. Du må heller ikke berøre sandet foran eller bagved bolden (grounde) eller røre sandet i tilbagesvinget, når du skal slå fra bunkeren.

Jo, du må gerne grounde køllen før slaget, tage prøvesving og røre græsset i tilbagesvinget, når du skal slå fra et strafområde (røde eller gule pæle).

Jo, du må gerne reparere nedslagsmærker eller mærker efter spikes i din puttelinje, før du putter. Og på resten af greenen for den sags skyld.

Et “dobbeltslag”, hvor du rammer bolden to gange med samme sving, tæller kun for ét slag uden yderligere strafslag.

Du må tage lempelse uden straf for en bold, der er fæstnet i eget nedslagsmærke overalt i det generelle område, ikke kun i den tætklippede del. Altså også i roughen,
men ikke i bunker eller strafområde. På green gælder særlige regler.

Det koster ikke strafslag, hvis du under søgning efter bolden tilfældigt får bolden til at flytte sig, f.eks. fordi du træder på den eller sparker til den. Men bolden skal genplaceres, før du slår.

Det koster heller ikke strafslag, hvis du tilfældigt kommer til at flytte bolden på greenen, også efter at du har adresseret den og er klar til at putte. Men også her skal bolden genplaceres, før du slår.

Tre minutter er ikke lang tid, men det er den maksimale tid, du må lede efter bolden, før den er tabt. Så se på uret, når du starter eftersøgningen i det område, hvor bolden formodes at ligge. Der bliver stadig ofte ledt langt mere end i tre minutter – også mere end de fem minutter, der var reglen før 2019.

Nej, der er ingen strafslag, hvis din bold tilfældigt rammer dit eget, din partners eller en anden spillers udstyr. Eneste undtagelse er, at din bold, når den puttes fra greenen, ikke må ramme en anden bold, der ligger på greenen.

Nej, det er ikke en golfregel, at du skal sætte et personligt mærke på din bold med en tuschpen – men det anbefales kraftigt (Regel 6.3a)! Fordelen ved et personligt mærke er, at du kan fastslå, hvilken bold der er din, hvis der ligger to bolde med samme navn og nummer i samme område. Kan du ikke identificere en given bold som din, er den mistet.

Nej, der er ikke lempelse for ikke-flytbare forhindringer i et strafområde. Så hvis din bold f.eks. ligger spilbar i en grøft, men dit sving generes af en bro, der går over grøften, må du enten spille bolden, som den ligger, eller tage lempelse med et strafslag og droppe bolden uden for strafområdet.

Nej, en hvid out-of-bounds-pæl (eller anden markering af banens grænser) er ikke en “forhindring” i golfreglernes forstand. Så hvis en sådan pæl generer dit sving, må du hverken fjerne den eller tage lempelse uden straf.

Til sidst: Der bliver stadig ofte droppet, som vinden blæser. Ikke teknisk, for alle dropper nu bolden fra knæhøjde, som de skal, men der er problemer med at finde det rigtige sted.
Tager du lempelse fra et strafområde, er det ligegyldigt, hvor bolden ligger. Det afgørende er at finde det sted, hvor bolden sidst krydsede grænsen til strafområdet – og det kan være langt væk fra boldens placering.
Fra det punkt kan du så vælge mellem de forskellige muligheder for lempelse: Sidelæns lempelse ved at droppe bolden inden for to køllelængder fra skæringspunktet ikke nærmere hullet, eller gå tilbage på flaglinjen (en linje fra hullet gennem skæringspunktet).
Kan du ikke anvende en af disse, må du gå tilbage og slå om fra det sted, det seneste slag blev slået.

Tager du lempelse fra unormale baneforhold (f.eks. midlertidigt vand, muldvarpeskud, areal under reparation eller ikke-flytbar forhindring) skal du først finde referencepunktet, som er det nærmeste punkt for fuld lempelse ikke nærmere hullet – og derfra har du et område på én køllelængde, hvor du kan droppe bolden. Mange undlader stadig at finde referencepunktet, før de udmåler den ene køllelængdes lempelsesområde.

Du kan med fordel printe dette ud og opbevare det sammen med regelbogen som du jo altid har med i baggen 😉