Turneringsplan 2024  HENT 

Turneringsudvalgets formål er at sørge for at afvikle turneringer i klubregi og give klubbens medlemmer mulighed for at deltage i tællende matcher.

Turneringerne har et såvel sportsligt som socialt formål, idet medlemmernes deltagelse bidrager til at skabe rammen for klubbens aktivitetsniveau på begge fronter.

Udvalget bemandes med medlemmer, som har en interesse for afvikling af klubturneringer

Udvalget skal sørge for afvikling af turneringer i klubregi, dvs.:

– Udarbejde turneringskalender

– Udarbejde match proportioner og opsætte turneringerne i Golfbox

– Udarbejde startlister

– Udarbejde scorekort

– Afvikle arrangementet på turneringsdagen

Udvalgets medlemmer besidder kompetencer, der sikrer at turneringer kan afvikles på betryggende måde.

 

Generelle turneringsbetingelser for Solrød Golfklub

Medmindre andre betingelser er angivet for en bestemt turnering, er følgende generelle turneringsbetingelser gældende for alle turneringer arrangeret af turneringsudvalget.

Tilmelding, betaling og evt. afbud

Tilmelding sker via GolfBox eller telefonisk til sekretariatet. Betaling af turneringsgebyr skal ske på turneringsdagen. Ved manglende betaling kan deltageren udelukkes.

Tilmeldingsfristen skal overholdes, men turneringsudvalget kan undtagelsesvis tillade efteranmeldelse.

Turneringer i Solrød Golfklub vil typisk have et begrænset deltagerantal. Ved overtegning følger retten til deltagelse “først til mølle-princippet”.

I klubmesterskaberne dog “laveste handicap ved tilmeldingsfristens udløb”.

Afbud til en turnering skal meldes til turneringsledelsen senest dagen før turneringen. Ved senere afbud vil turneringsgebyret samt prisen for turneringens menu blive opkrævet.

Hvem kan deltage

Turneringer er generelt åbne for deltagelse af alle aktive fuldtidsmedlemmer af Solrød Golfklub med DGU-kort og et registreret handicap på 54 eller lavere.

Turneringsudvalget forbeholder sig dog ret til at arrangere turneringer med lavere handicapbegrænsning eller andre begrænsninger.

Bortset fra Klubmesterskaberne,Åbningsturnering og afslutningsturnering,  mod betaling af greenfee, kan hverdagsmedlemmer ikke deltage i turneringer der afvikles i weekender.

For at deltage i klubmesterskaberne skal man have Solrød Golfklub som sin hjemmeklub.

Hvis turneringen spilles i flere rækker vil inddelingen normalt være således

Handicap opdeling i så lige store rækker som muligt. Ændringer vil være beskrevet i info for den enkelte turnering

 

Spillergrupper

Turneringsudvalget bestemmer sammensætningen af spillergrupper fra gang til gang, og tager så vidt muligt både sportslige og sociale hensyn.

Klubmesterskaberne afvikles dog allerede fra første runde i spillergrupper efter handicap, og således at de bedste starter sidst.

Scorekort

Deltagerne får udleveret forudfyldt scorekort med navn, dato, osv. Deltagerne sørger selv for at der byttes scorekort, således at scorekortet føres af en markør. Hvis scorekortet ikke er både ført og underskrevet af markør, og underskrevet af spiller, bliver spilleren diskvalificeret.

Afgørelse ved lige resultater

Slagspil uden handicap:

Præmiegivende placeringer afgøres ved sudden death-omspil efter slagspilregler startende på hul 1, evt. efterfulgt af hul 9, evt. efterfulgt af hul 1 igen osv.

Slagspil med handicap:

Præmiegivende placeringer afgøres ved 1. Laveste handicap. 2. Lodtrækning

Stableford:

Præmiegivende placeringer afgøres ved den “matematiske metode”:

  1. Flest point på hul 10-18. 2. Flest point på hul 13-18. 3. Flest point på hul 16-18. 4. Flest point på hul 18. 5. Laveste handicap. 6. Lodtrækning.

Regler

Alle turneringer spilles efter de af R&A fastsatte regler, samt de til enhver tid gældende lokale regler for Solrød Golfklub.

Ret til ændringer forbeholdes

Turneringsudvalget i Solrød Golfklub .