Baneudvalgs møde 14-06-2024

Referat:

Hul 3 teested biver jævnet snarrest, teestedet bliver hævet og etableret med græs omkring september. Ansvarlig Fleming

Hul 16 faiway, ændres en smule, der bliver rough på stykket ind mod skoven fra dogleg mod green, så bane forløbet bliver permanent næsten som klippet i dag. Ansvarlig Mads

Der bliver indkøbt bunker sand indenfor 14 dage. Ansvarlig Flemming

Der bliver installeret tænd/sluk ur til brøndpumpen så der er vand ved bagrummet i dagtimerne. Ansvarlig Johnny

Out of bounds pæle bliver gennemgået og reetableret i næste uge, Flemming leverer ca 15 pæle

Generelt: greens bliver bedre og bedre, fairways holdes nede og bunkers ser pænere og pænere ud, trods alt.

Mødet foregik i god ro og orden og med positiv dialog.

Hilsen

Baneudvalget

————0———–0————0————0————–

Baneudvalgsmøde med baneejeren 15-3-2024:

Få ting på dagsordenen drøftet.

Hul 10 : adgang til teested bør ske fra bagenden inderst mod den gamle parkeringsplads, her er bakken rimelig flad, det er planen at plane den yderligere og belægge adgangen med grus.

Hul 3: teestedet vil blive planeret topdresset og tilsået, så snart vejret tillader det.

Hul 13/14:  der er gravet en afvandingsrende mellem hul 13 og 14, med det i mente og det iøvrigt svære i at droppe sig ud af skoven, er hele skoven blevet gjort til rødt strafområde og pæle er sat op.

Bænksituationen ved pavillonen blev drøftet, og der var enighed om at de gamle bænke skal skrottes, banejeren vil dog ikke hjælpe til økonomisk og henviser til at der er masser af siddepladser andre steder. Vi tager den op i bestyrelsen.

Den 29/3 starter vi med at flytte flagene på greens til sommerpositioner, de vil herefter blive flyttet hver 2.-3. Uge.

Bunker teamene er i gang og stille og roligt ser vi fremskridt, det bliver med garanti noget alle får glæde af.            Går nogen rundt med en lille bunkerfikser i maven, så send en sms til Johnny på 30 23 02 53,  the more the merrier.

Hilsen Jan & Johnny

11-2-2024:
Afstandsmarkeringerne på fairway, er gjort til ikke flybare forhindringer, dvs fuld lempelse tilladt.

10-3-2023:
Der er nu installeret automatisk tænd og sluk ur på kompressoren,
så burde fejl 40 være løst. Skulle der ikke være luft, så ring til mig 30230253.

I har fået Flemmings velsignelse til selv at samle lidt bolde på drivingrangen, når denne er lukket af diverse årsager.

Hilsen Jan & Johnny