LOKALREGLER FOR SOLRØD GOLFKLUB
……………………………………………………………………..

Dgu Lokalregel E-5: mistet bold eller out of bounce.

“Når en spillers bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds,
kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:
Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette
lempelsesområde (se Regel 14.3):
To skønnede referencepunkter:
A. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
• Være kommet til at ligge stille på banen, eller
• Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
B. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men
ikke nærmere hullet end dette.
I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde
eller lavere.
Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af
fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til
fairwayhøjde eller lavere.
Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:
• En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
• En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).
Men med disse begrænsninger:
Grænser for placering af lempelsesområde:
• Skal være i det generelle område og
• Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.
Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:
• Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
• Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel
6.3b).
Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:
• Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
• Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).
En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

(Se eksempel fra Solrød Golfklub HUL 7 og HUL 13) eller DGU Vejledning HER.)

……………………………………………………………………..

DGU lokalregel E-3: Spil med lejeforbedring

Midlertidig lokalregel fra 10/10 til 30/4

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere,
må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Længden af et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden
og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b(2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel:

Generel straf efter Regel 14.7a.

Ifølge EGA Handicapsystemet §8 E,3 kan der i en midlertidig bestemt periode, såfremt alle handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil med denne lokalregel.

……………………………………………………………………..

LOKALREGLER FOR SOLRØD GOLFKLUB

 1. Banemarkeringer:

Hvide pæle                              Out of bounds

Røde pæle                              Strafområder

Blå pæle                                  Areal under reparation

Blå pæle med grøn top          Område med spilleforbud

 1. Out of bounds-grænsemarkeringerne mellem hul 4 og hul 5 er gældende
  ved spil af begge huller. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.
 1. Out of bounds-grænsemarkeringerne mellem hul 12 og hul 16 er kun gældende ved spil af hul 12.
  Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.
 1. Området med sand i begyndelsen af fairway på hul 9 er en del af det generelle område og ikke en bunker.
 1. Stensætningen bag greenen på hul 10 er en integreret del af banen.
 1. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter standardlokalregel E-5
  (Se eksempel fra Solrød Golfklub HUL 7 og HUL 13) eller DGU Vejledning HER.)
  droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen
  eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.
  6,1
  Lokalregel 6. gælder ikke til klubbens klubmesterskaber.
  Hvis din bold er mistet eller out of bounds, har du derfor kun den mulighed at gå tilbage og med tillæg af
  1 strafslag spille en ny bold derfra hvor du slog dit sidste slag.
  Du kan selvfølgelig undgå at skulle gå tilbage, hvis du har spillet en provisorisk bold.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALREGLER:

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag.

Afstandsmarkeringer på fairway gælder til midten af green, og er ikke flytbare forhindringer.

Hvid 200 m – Gul 150 m – Rød 100 m – Blå 50 m

Godkendt af DGU januar 2019

……………………………………………………………………..

Regler for start på hul 10   HENT

Læs Ordensforskrifter:        HER