LOKALE REGLER FOR SOLRØD GOLFKLUB

(Opdateret 2017)

“Oplæg på fairway” – “Vinterregler”

MIDLERTIDIG LOKAL REGEL GÆLDENDE FRA 1. NOVEMBER TIL 30. APRIL:

En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for længden af et scorekort fra dens oprindelige position, og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, og som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: Tætklippet område betyder ethvert område på banen, der er klippet i fairwayhøjde eller lavere.

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.

Ifølge EGA Handicapsystemet §2.6.1 kan der i perioden 1. november til 30. april, såfremt alle handicapbetingelser er til stede, handicapreguleres efter spil med denne Lokale Regel

……………………………………………………………………..

 1. Banemarkeringer:

Hvide pæle eller “børster”                Out of bounds

Gule pæle                                                Vandhazard

Røde pæle                                               Parallel vandhazard

Blå pæle                                                   Areal under reparation

Blå pæle med sort top                        Areal under reparation med spilleforbud

 1. Ved spil af 4. hul er 5. hul out of bounds. Ved spil af 12. hul er 16. hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.
 1. Ved spil af 5. hul er 4. hul out of bounds til og med den sidste rent hvide pæl med påsat tværbræt. De øvrige sort/hvide pæle er ikke-flytbare forhindringer.
 1. Stensætningen bag greenen på 10. hul er en integrerende dele af banen.
 1. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.
 1. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF OVENNÆVNTE LOKALE REGLER:

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

 1. For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF REGEL 14-3:

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag. For efterfølgende overtrædelse: Diskvalifikation.

Afstandsmarkeringer gælder til midten af green:

Hvid 200 m – Gul 150 m – Rød 100 m – Blå 50 m

Ordensforskrifter

  • Banepersonalet har ubetinget fortrinsret på banen.
  • Gyldigt medlemsbevis/greenfeekort skal bæres synligt.
  • Der må gå maks. 2 spillere ud af gangen uden registreret HCP, eller maks. 4 spillere med maks. 54 i HCP.
  • Spillere uden registreret HCP skal når de har brugt 4 slag mere end hullets par samle bolden op og gå videre til næste hul.
  • Riv altid efter dig i bunkerne og læg riven i spilleretningen.
  • Bolde der er slået ind på naboejendomme må ikke hentes.
  • LÆS i øvrigt opslag i klubhuset og ved boldmaskinen på Driving Range.
  • Golfvogne skal holdes mindst 2 m fra tee-stedet og fra kanten af greens, og må ikke trækkes imellem bunker og greens.
  • Pitchfork skal medbringes og bruges.
  • Stålspikes er ikke tilladt.
  • Løse hunde må ikke medtages på banen.
  • Prøveslag på tee stederne er forbudt.

Overtrædelse af ordensforskrifter kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra banen.

Påklædning

På Solrød golfbane har vi ikke nogen formel dress code

Vi ønsker dog ikke at man kommer i:
•    Bar overkrop
•    Undertrøjer
•    Badeshorts, soltoppe og bikinier
•    Korte shorts
•    Træningstøj

Regler for start på hul 10     hent