Klubaftener for begyndere i Solrød Golfklub

Sæsonen er slut for i år, se nyhedsbrev.

Hver onsdag fra ,tider følger,  er der gratis begyndertræning fra kl. xxxx – xxxx med klubbens Pro Simon Holmes.

Begyndere uden DGU-kort spiller fortrinsvis på onsdage fra xx. Xx, fra d. Xxx – d. Xxx. og igen fra d. Xxx – d. Xxx 201x

Vi mødes ved turneringspavillonen onsdage kl. Xx, hvor vi afholder en begyndermatch af højst to timeres varighed.

Denne begyndertræningsaften er især beregnet for de nye medlemmer, der skal erhverve sig et DGU-kort. I vil blive mødt af flere erfarne klubmedlemmer, der vil guide jer rundt på banen.

Vær rare at sende en sms til yyy, tidligst muligt, dog senest xxx kl. Xx, så yyy kan få et overblik over, hvor mange hjælpere, der skal komme til den pågældende aften.

Begyndere med DGU-kort “U54”, spiller fortrinsvis på lørdage kl. 10:00 i vintersæsonen, alle begyndere er velkommen.

Ja det er jo så ikke din alder men dit hcp, der hentydes til under navnet “U54”   😉

Der er en del spillere med højere handicap, der mødes hver torsdag kl. 16:30, om vinteren lørdag kl. 10:00  ved turneringspavillonen, hvorefter de går ud og spiller sammen. Her kan I bare møde op, spørg evt efter Morten eller en af de andre der er der og de vil hjælpe jer i gang.

 

……………………………………………………………………..

Nybegyndere starter med hcp 72, og indtil i når ned til hcp 54, hvor I får jeres DGU kort, er I under mine beskyttende vinger.

Det vil sige, at jeg er til for at hjælpe jer i gang og sørge for, at I smertefrit kommer igennem, den til tider, lidt håbløse start. Alle de regler, alle de luftslag, alt det man skal huske, kan til tider synes ubærligt, men husk, vi har alle været der, og pludselig en dag, rammer man bolden lige i r…. , og så er det, det hele værd.

Når man er under min beskyttelse, betyder det også at, man kan ringe/skrive til mig om alt (altså inden for golfens rammer), der findes ikke dumme spørgsmål, kun dumme svar (dem vil jeg så prøve at undgå), så kom frit frem.
I har (forhåbentlig) alle fået et golfkørekort skema, sørg for at få underskrevet de forskellige punkter undervejs, og når det er udfyldt afleverer i det til mig, eller lægger det i begynderpostkassen.

Hent golfkørekortet her

Der vil blive annonceret ”regel og etikette undervisning” snarest,

Hilsen
Begynderudvalget
Yyy
Mob. Xxxxxxxx

mail: xxx

……………………………………………………………………..

Velkommen

Begynderudvalget byder dig hermed velkommen som nyt medlem i Solrød Golfklub.

De følgende informationer er mest beregnet på helt nye golfspillere, så hvis du kommer fra en anden klub og tidligere har haft DGU-kort og registreret handicap, kan du springe det meste over.

1. Spillerettigheder

Som fuldtidsmedlem af Solrød Golfklub har du fra dag ét, dvs. så snart du har indbetalt indskud og kontingent, i princippet ret til at spille på klubbens bane døgnet rundt, alle årets dage.

Du skal dog respektere, at banen indimellem vil være helt lukket på grund af turneringer, ligesom vi beder dig tage hensyn til ‘gamle’ medlemmers hævdvunde traditioner for ‘onsdagsmatch’, ‘damedag’, ‘herredag’ o. lign.

Som hverdagsmedlem, kan du spille mandag – fredag, bortset fra helligdage.
Når vi har registreret din indbetaling, vil du få udleveret et spillebevis, også kaldet bag-mærke. (‘bag’ er engelsk og betyder taske). Det skal du fremover bære synligt på din golfbag.

Indtil du har fået dit bag-mærke, kan du medbringe kvittering/kontoudskrift som spillebevis.

Bag mærket udleveres af banekontrollen, eller ved henvendelse til Flemming Hyveled(baneejer) tlf. 40263654

Før du spiller på banen, skal du som minimum sætte dig ind i og følge de til enhver tid gældende ordensforskrifter. De fremgår af opslag i klubhuset, og kan i øvrigt læses her på siden:
under menuen banen / lokale regler.

Udover banens ordensregler har golfsporten mange både skrevne og uskrevne regler for god og fornuftig opførsel. Det er det vi kalder etikette-regler.

De handler bl.a. om sikkerhed for dig selv og andre, hensyn til andre spillere, spilletempo, og omsorg for banen. Også disse regler er det meget vigtigt at være bekendt med inden du begiver dig ud på banen. Du kan læse den fulde ordlyd af reglerne http://www.golf.dk/about, ellers vil vi opfordre dig til at tage godt imod råd og anvisninger fra ‘gamle’ medlemmer.

Hvis du bestræber dig på altid at følge ordens- og etiketteregler, er dine spillemæssige evner ikke specielt vigtige, men dem kommer vi så til nu.

2. Betingelser for at få DGU-kort og et registreret handicap

For at opnå rettigheder til at deltage i vores interne turneringer og for at være gæstespiller på andre baner, skal du have et DGU-kort, og det må vi først udlevere når du har et dokumenteret kendskab til selve spillereglerne for golfspillet, og når du har bevist at du har grundlæggende praktiske færdigheder. Du skal derfor gennemføre både et regelkursus, slagprøve samt et træningsforløb hos vores pro-træner.

Regelkurset bliver afholdt efter behov, hyppigst ved sæsonstart. Hold øje med begynderudvalgets opslagstavle i klubhuset, hvor der bliver ophængt tilmeldingsliste, eller under nyheder på hjemmesiden.

Kurset er gratis og er af 2-3 timers varighed. Efter kursets afslutning kan du på følgende link tage en regelprøve www.golf.dk/regelprove. Prøven består af 27 spørgsmål, for at bestå prøven skal du have 0 fejl. Skulle du ikke bestå i første omgang, så må du prøve indtil du har bestået. Du kan jo så søge hjælp fra mere erfarne medlemmer.

Det er obligatorisk at tage regelprøve og slagprøve, medmindre du kan fremvise dokumentation for tidligere kursus, i form af ‘golfkørekort’, ‘green-pas’, eller ‘langbanekort’ fra andre klubber.

– – –

For at opnå praktiske færdigheder skal du gennemføre et træningsforløb hos vores pro-træner, Simon Holmes. Du skal selv tage kontakt til træneren for at aftale tidspunkter osv. Træneren er stort set dagligt på banen, og ellers kan du ringe til ham på mobiltelefon
23 32 82 22.

Træningsforløbet afsluttes med en slagprøve, her skal du ‘bevise’ at du har opnået praktiske færdigheder svarende til de krav DGU stiller til at få et ‘golfkørekort’.

Meget af det kan du jo også selvtræne ind imellem, og her er kravene:

Dansk Golf Union

Golfkørekortet skal som minimum indeholde:

3 timers undervisning i langt spil.

3 timers undervisning i kort spil.

2 timers regel- og etikette undervisning.

Vurdering af slagfærdigheder.

Vurdering af spillefærdigheder, dvs spil til hcp 54.

Vurdering af regelfærdigheder. Til dette kan vores online regelprøve med fordel benyttes.

Det er vigtigt at understrege, at minimumskravene er anbefalinger fra Dansk Golf Union og PGA. Hvis klubben mener, at der er behov for at skærpe kravene, er det helt op til klubben selv. Omvendt har klubben også ansvaret for at sikre, at nye golfspillere opfylder de minimumskrav, som er beskrevet i golfkørekortet ved udstedelse af Dansk Golf Union-kort.

Pro’en vil vurdere om du har opnået de nødvendige færdigheder, husk at få noteret i “kørekortet”. Han vil fortælle dig at, du nu kan henvende dig til begynderudvalget for videre forløb.

For at undgå enhver mistanke om at pro’ens skøn skulle være påvirket af hans naturlige interesse i at få indtjening gennem flere lektioner, kan du at selv henvende dig til begynderudvalget for at få foretaget en vurdering.

Dette skal aftales nærmere med formanden for begynderudvalget og er gratis.

– – –

Træningsforløbet på 6 lektioner er obligatorisk for nybegyndere.

Hvis du i forvejen har ‘golfkørekort’, ‘green-pas’ eller ‘langbanekort’, kan du vælge at lade pro’en bekræfte dine færdigheder efter kun en enkelt lektion.

3. Sådan administrerer vi DGU-kortet i praksis.

Når vi har registreret din betaling for indmeldelse, bliver du oprettet i vores medlemsdatabase og bliver tildelt handicap 72.

Dit DGU-kort bliver rekvireret samtidigt, og er således klar til at blive udleveret til dig, når du har gennemført regelprøve, slagprøve og træningsforløb. Du bliver så tildelt handicap 54 og kan kalde dig ‘rigtig’ golfspiller.

Så må du deltage i vores interne turneringer, og evt. klubberne i klubben og du har nu i princippet ret til at være greenfee-spiller på andre baner, men du skal dog være opmærksom på at mange baner stiller krav om lavere handicap.

Før du besøger andre baner, bør du sikre dig at du kan få lov til at spille. Udover handicaprestriktioner er mange baner lukket for gæstespillere på bestemte dage eller på bestemte tidspunkter på dagen. Reglerne er meget forskellige fra klub til klub, men du kan som regel finde dem på den pågældende klubs hjemmeside. Ofte vil det være nødvendigt at reservere en starttid i forvejen.

Som gæstespiller i en anden klub skal du også sætte dig godt ind i og respektere klubbens gældende ordensregler. Nogle gange kan sådanne regler umiddelbart forekomme meget rigoristiske, men ofte er reglerne begrundet i hensynet til både din og andres sikkerhed på banen. En del klubber kan også have nogle ret restriktive regler omkring påklædning, kaldet dress-code. Du skal følge disse regler, også selv om de på dig måske forekommer lidt ‘fjollede’ og utidssvarende.

4. Sådan kommer du længere ned i handicap.

Golfsportens handicapsystem kan synes indviklet og svær at forstå for de fleste nybegyndere. Men bare rolig, du skal nok lære at blive fortrolig med det.

Erfaringsmæssigt er det lettest at lære via ’sidemandsoplæring’. Derfor er det en god ide at gå med en der allerede har et DGU kort.

Meget kort fortalt handler det om at score så mange points som muligt, på banens enkelte huller.

For at gå ned eller op i Handicap, skal du spille EDS runder eller deltage i klubbens tuneringer, man kan ikke gå ned ved at spille ”privatrunder”. Du er forpligtet til at indberette scorekort, hver gang du har gået en EDS runde, dette gælder både hvis du har gået dårligere eller bedre end dit nuværende handicap.

Hvis du ikke spiller EDS runder, skal du ikke indberette dit scorekort.

Indtil du kommer ned i handicap 11,5, er det tilstrækkeligt at gå 9 huller for at få en ‘tællende’ score, du kan selv vælge om du går For ni eller Bag ni, du kan ikke gå 18 huller og derefter vælge hvilke ni huller du have der skal tælle, så skal alle 18 huller tælle. For at komme længere ned end 11,5 skal du gå en fuld runde på 18 huller.

Dit scorekort skal være ført og underskrevet af en ‘markør, altså en af dine medspillere.

I praksis ‘bytter’ man scorekort, før man starter ud på første hul, og skriver for hinanden undervejs.

For at dit scorekort skal kunne godkendes af handicapkomiteen, skal din markør være etableret golfspiller, altså selv være i besiddelse af DGU-kort.

Du indberetter selv scorekort i Golfbox, hvis du ikke ved hvordan, så spørg begyndeudvalget eller en af de mere erfarne spillere i klubben.

5. Din hverdag i klubben

Efter at du har erhvervet dit DGU-kort, kan du kontakte formanden for Herre- eller Damelklubben og få tildelt en mentor, som kan hjælpe dig godt i gang – og til rette i klubben. Vi anbefalder at du indmelder dig i Herre- eller Dameklubben, da du dermed samtidig vil få et godt socialt netværk. Og det vil gøre din hverdag nemmere i klubben. Klik ind på forsiden under Herre/dame/senior klubben.

Driften af Solrød Golfklub varetages udelukkende af frivillig arbejdskraft. Men du kan faktisk forvente bedre service end i klubber med professionelt drevet sekretariat med bestemte åbningstider. Her klarer vi i døgndrift de fleste opgaver hjemmefra via det administrative system GolfBox.

Vi har ikke noget klubblad, så det er op til dig selv at ‘følge lidt med’. Selv om vi forsøger på det, kan du ikke forvente at informationerne på vores hjemmeside altid vil være 100 % opdateret, så det er vigtigt at du også holder dig orienteret via opslagstavlerne i turneringspavillonen, og ikke mindst ved at tage kontakt til ‘gamle’ medlemmer.

Du skal ikke være bange for at ‘blande’ dig. Mange beslutninger og initiativer bliver ‘født’ under samværet over en sodavand eller øl efter golfrunden.

Vi lægger vægt på godt socialt samvær, og vi opfatter det som et aktiv at vi har en lidt uformel måde at håndtere dagligdagen på.

Vi prøver at tilgodese alle interesser og give gode rammer for både ‘hyggespillere’ og dem med høje sportslige ambitioner.

Vi opfordrer dig til at deltage i vores turneringer når du har mulighed for det, og i det hele taget at ‘holde dig til’ og blive en del af fællesskabet.

Tag også godt imod banens gæstende pay and play-spillere! Fortæl dem om dine egne oplevelser i klubben og mulighederne for medlemskab.

I øvrigt er du altid velkommen til at kontakte:

Helen Ingberg Henriksen
E-mail.: heleningberg@gmail.com
Mobil: 53 10 16 11

Begynderudvalget
Marts 2017