Nyt fra baneudvalget 27/8 2022

Møde i baneudvalget tirs. D 23/8 2022 Tilstede : Jan Garmund, Flemming Hyveled og Johnny Petersen Punkt 1. Klage fra nabo på Højagervej, over at mange bolde kommer flyvende ind på hans grund, nogle så tæt på huset at de er bange for at lade deres 2 årige søn lege på området ind mod golfbanen.  Det drejer sig om hul 3 Status: Både gul og rød tee er flyttet op i hjørnet i håb om at der tee’es ud, i retning væk fra naboskel. Det gamle teested bliver nedlagt permanent. Der er aftalt en prøveperiode på 2 uger med naboen, for at se om dette tiltag er nok, hvis ikke det er,  bliver hullet lavet om til et kort par 3 hul. Afventer prøveperiode. Punkt 2 Banens stand generelt. Status : Sommeren har været meget varm og meget tør, hvilket har belastet banen ekstremt. Fairways har/er hårde og lettere knoldede men dog spilbare. Teestederne har heller ikke haft de bedste vilkår. Greens har været noget belastet, og har ikke haft de forventede vilkår til at rejse sig efter sidste års kraftige men nødvendige dybde verticalskæring. Det ser ud til at vejret nu tillader en længere tiltrængt topdressing ( som er påbegyndt) og at der kan eftersås primo september. Flemming arbejder på at få løst problemet med det automatiske vandingsanlæg, og kommer med en afklaring snarrest. I mellemtiden vandes der manuelt om dagen, så ofte som muligt/nødvendigt. Både baneejer og baneudvalget arbejder hårdt på at få en bane så god som muligt, med de midler vi nu engang har til rådighed. Hilsen Baneudvalget ……………………………………………………………… 22/5/22      hul 7 er/bliver ændret. Out of bounds flyttes så den nu går fra højre side af dame teestedet og hele vejen rundt om højen. dvs at gravhøjen nu er out of bounds. Begrundelsen er respekten for højen og ikke mindst naboen. …………………………………………………………………….. 15/8 blev der igen gjort en stor indsats af en flok frivillige på banen  og området omkring klubhuset. Samtlige bunkers blev gennemgået og renset for ukrudt, en hel del (12 læs) rosen buske blev fjernet fra området før højre side af greenen på hul 8, der blev renset og luget på og omkring terrasserne ved klubhuset, alt i alt en ordentlig omgang, som de involverede kan være stolte af. Tusind tak til de frivillige, og tillykke til alle i andre brugere, med det fine resultat. På bestyrelsen, Baneejer og baneudvalgets vegne. Johnny …………………………………………………………………….. Ikke uventet var der på generalforsamlingen en del spørgsmål vedrørende banens beskaffenhed.Det har været en hård start på sæsonen. På grund af vejret og andre uforudsete forhindringer, har det været svært for baneejeren at følge med, hvorfor banen ikke altid har stået som vi alle, inclusiv baneejer, gerne ser. Hvad kan vi så forvente os i fremtiden. Der er blevet ansat en mand til at klippe fairways, hvilket frigiver Mads og Flemming til andre opgaver. Bunkers er blevet kantklippet og sprøjtet for ukrudt, der er indkøbt nyt sand som bliver lagt ud i uge 27. i fremtiden bedes i lægge river ude af bunkers. Stierne rundt om banen vil blive gjort fremkommelige, også u27. overdækningen af drivingrange bliver færdiggjort, også u27, det er indtil videre besluttet, ikke at lukke for enderne af overdækningen. Der arbejdes på frivillig hjælp, til smuksering omkring klubhus og pavillon. Samarbejdet mellem baneudvalget og baneejer, fortsætter i god og positiv ånd. Håber vi alle får en god sæson, og nogle dejlige timer på vores smukke bane. Hilsen Jan G. og Johnny Baneudvalget […]