Lørdag 4-8 # Banen er lukket fra 12.00 – 17.00

Lørdag 4-8 # Banen er lukket fra 11.30 - 17.00 Sommerturnering + Fest