Efter et positivt og kontruktivt møde med Baneejeren og Mads d. 29/6, blev følgende aftalt.

Bunkers: Proceduren omkring bunkers bliver for fremtiden at der rives med maskine en gang om ugen, siderne rives ikke, således håber vi at sandet kan komme til at blive i midten/bunden af bunkeren, medlemmerne opfordres til kun at rive i bunden, således at siderne/skrænterne kan blive hårde, hvorved bolden gerne skulle trille ned i sandet. Dette er et forsøg som vi vil valuere om en måned.  vi planlægger yderligere en arbejdsdag eller to,  i opfriskningens tegn, slut juli start august, mere herom snarrest.

Teestederne er fra dags dato halveret  i bredden, og vil blive flyttet en gang om ugen i forb. med klipning. Det skulle give dobbelt så megen tid til at græsset kan komme sig, og forhåbentlig nogle bedre tee steder. Herre tee 17  og 3 , bliver lukket for sæsonen 1. oktober, da det kræver lidt mere ro for at få dem i bedre stand. Samme forsøgs periode som bunkers.

Der arbejdes stadig på en strategi for udtyndning af rundeller, især rosenbuskene er en torn i øjet for mange, Mon ikke vi opnår concensus omkring dette inden for overskuelig tid.

håber vi ses til en arbejdsdag, dato annonceres snarligt.

hilsen j&j (Jan og Johnny)

———————————————-0—————————————————-

Vi har  på det seneste inspiceret bunkers og teesteder, og ja nogen af bunkerne kunne godt trænge til en kærlig hånd og lidt frisk sand, og nogle teesteder har det heller ikke for godt, vi har talt med Flemming om det og aftalt at vi i næste uge vil planlægge hvad og hvordan vi kan forbedre disse.

Der vil blive aftalt en arbejds weekend, hvor vi håber på at nogle frivillige vil hjælpe til. Hoved arbejdsområderne vil blive bunkers og rydning af stier.

I dag har vi åbnet for boldvaskerne og sat river i bunkers, husk at rigtig brug af river kan afhjælpe en del af vores problemer.

Vi vender tilbage med en dato for en arbejdsweekend så snart den kendes.

Hilsen Jan&Johnny (baneudvalget)