22-05-2020

Læs her før du går ud !!!

Regler for spil på Solrød golfbane

 1. Spil foregår i op til 4-bolde. Hold ekstra god afstand.
 2. Der må startes på hul 10, hvis hul 9 er helt ledigt.
 3. Bunden af hulkopperne hæves, så bolden skal samles op af hullet
 4. Flaget forbliver i hullet, men må ikke berøres
 5. Banemateriel fjernes (f.eks. river, boldvaskere og trolleys) se de midlertidige lokalregler for drop i bunkers.
 6. Vandhaner på banen lukkes
 7. Klubben vil iagttage spillernes adfærd på banen og om nødvendigt bortvise folk, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.
 8. Runder kan være tællende.

Andre praktiske retningslinier

 1. Klubhuset og turneringspavillonen er lukket, ophold forbudt.
 2. Automaterne og toiletter i klubhuset, må benyttes.
 3. Driving range og træningsområderne er åbnet.
 4. Vaskepladser/trykluft må ikke benyttes.
 5. Borde og bænke omkring klubhusområdet må benyttes, max 10 personer på hver af terrasserne.

Krav til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 4. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der skal lukkes igennem som normalt, men husk behørig afstand. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde, kan du ikke umiddelbart finde din bold, så spil en ny. Led kun efter din egen bold.
 5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort benyt dig af en af de mange scorekort apps.
 6. Lad være med at give hånd eller kramme før, under og efter runden.

Se også DGU hjemmeside om Coronavirus.