Opdateret 16-06-2021

Læs her før du går ud !!!

Regler for spil på Solrød golfbane

 1. Spil foregår i op til 4-bolde. Hold ekstra god afstand, min. 2 meter.
 2. Der må startes på hul 10, hvis hul 9 er helt ledigt.
 3. Flaget må tages op, brug evt. den hånd med handske på. Der er nu river i bunkers,   husk egen håndsprit og brug den flittigt også riven. Riven skal placeres udenfor bunker.
 4. Klubben vil iagttage spillernes adfærd på banen og om nødvendigt bortvise folk, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.
 5. Runder kan være tællende.

Andre praktiske retningslinier

 1. Der er ikke mere  et krav at bære mundbind i Klubhuset( incl. Toiletter), turneringspavillonen og bagrummet
 2. Klubhuset og turneringspavillonen er åbnet for ophold, Automaterne og toiletter i klubhuset, og bagrummet,  må benyttes.

 3. Driving range og træningsområderne er åbne.
 4. Borde og bænke omkring klubhusområdet må benyttes,
 5. Turneringer ingen begrænsninger.

Krav til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg, har symptomer, er testet eller skal testes, så bliv hjemme, indtil du er erklæret rask.
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 4. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der skal lukkes igennem som normalt, men husk behørig afstand. Falder en bold bagud, så luk igennem hurtigst muligt, kan du ikke umiddelbart finde din bold, så spil en ny.
 5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort benyt dig af en af de mange scorekort apps.
 6. Lad være med at give hånd eller kramme før, under og efter runden.

Se også DGU hjemmeside om Coronavirus.