Opdateret 16-08-2021

Læs her før du går ud !!!

Regler for spil på Solrød golfbane

  1. Spil foregår i op til 4-bolde.
  2. Der må startes på hul 10, hvis hul 9 er helt ledigt.
  3. Flaget må tages op, brug evt. den hånd med handske på.
  4. husk at rive efter dig i bunkers, benyt riven flittigt og placer den udenfor bunker efter brug.
  5. Klubben vil iagttage spillernes adfærd på banen og om nødvendigt bortvise folk, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.
  6. Runder kan være tællende.

Andre praktiske retningslinier

Krav til den enkelte golfspiller

  1. Er du syg, har symptomer, er testet eller skal testes, så bliv hjemme, indtil du er erklæret rask.
  2. Hold god afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
  3. Hold respektfuld afstand til andre golfspillere

Se også DGU hjemmeside om Coronavirus.