Roberts Cup .

I denne tid hvor vi ikke kan afholde klubturneringer p.g.a. gældende regler for større forsamlinger, går man jo og savner lidt fælles konkurrence.

Vi foreslår derfor at afholde en løbende turnering for medlemmer, frem til førstkommende ordinære klubturnering.

Den foregår på følgende måde:

  • Spil en runde, hvor du udfylder scorekort på korrekt vis, herunder medlemsnummer fra
  • din spillemakker. Af hensyn til smittefare, skal scorekortet IKKE underskrives af markøren.
  • Tag et foto af tydeligt udfyldt scorekort og send det til: robert51hansen@gmail.com.
  • Gem scorekortet til næste gang du spiller.
  • Næste gang du spiller, gør du det samme.
  • Udfyld nyt score med underskrift og gentag proceduren: foto og mail til Robert.
  • Man skal aflevere mindst 3 scorekort, da det er de tre bedste scores, der tæller.
  • Jo flere (gode) scorekort man afleverer, jo større er chancen for at vinde.
  • Ved resultatlighed vinder laveste handicap. Derefter lodtrækning.
  • Præmierne er lidt god vin til de tre bedste spillere.

Robert lægger oversigt ud hver den 1. i måneden.

Konkurrencen starter dags dato.

Så er det bare om at komme igang, god fornøjelse.

Stilling pr. 10-5-2020
roberts-cup-10-05-2020

Vh Bestyrelsen.