“U54” er gået over til vintertid, der startes nu om lørdagen kl. 10:00.

Alle begyndere er velkommen.

—————————————————“———————————————–

Så er begynder trænningen og vores onsdags aftener slut for i år,

Tak til Svend Erik og Simon for hjælpen, og tak til alle, der har deltaget, for god ro og orden 😎

Vi starter op igen til foråret, nærmere info følger når vi kommer tættere på.

Der er omkring tyve medlemmer med hcp over 54, og mange af jer, ser vi ikke noget til, undrer mig over hvorfor, lad mig høre fra jer om i er ok eller savner andre muligheder end dem vi tilbyder i øjeblikket.

U54 fortsætter hele året, se tider under begynderudvalget

Hilsen Johnny

——————————————————-“——————————————-

Som afslutning på efterårets begynderdage, holder vi info og evaluerings møde ons. D. 27/9 kl. 18:00-18:50

Vi gennemgår de forskellige begreber som scorekort,dgu-kort,hcp og golfbox, og du kan stille alle de spørgsmål som du går og brænder med. Der vil være træning som vanligt 17:30-18:00 og kaffe og kage til mødet.

Tilmelding som vi plejer, tirsdagen før inden 18:00

Der er regel/etikette kursus umidelbart efter kl. 19:00

—————————————————————————————————-

Husk at reglen om” Kun spillere med dgu kort” onsdage og søndage, ikke er gældende for medlemmer af Solrød Golfklub , medlemmer må spille hver dag også juleaften, dog ikke hvis banen er lukket grundet turneringer eller andre arrangementer

 

 

DGU har lavet en ny app som hedder “GOLFQUIS”. Her kan man teste sin viden om golfreglerne, man kan spille med sig selv og få et regel handicap og man kan også dyste mod andre. Jeg synes selv det er en sjov måde at lære reglerne på, selv om man nogle gange ryster på hovedet af hvem der i alverden har fundet på disse finurligheder, men det er nu engang dem vi spiller efter, og så kan man ligeså godt lære sig så meget man nu magter.

Der vil blive arrangeret Regel/etikette kursus i september, nærmere info følger.

Så har der været lidt tvivl omkring hvad der kræves for at få udleveret DGU-kort, kørekortet skal være bestået, især “spilprøven” har givet anledning til forvirring, så læs lige nøje følgende; DGU åbnede forrige år op for at man kan følge sit hcp i golbox fra hcp 72, dog skal man stadig kunne spille til hcp 54 for at få udleveret sit DGU-kort, det er her “spilprøven” kommer ind. Spilprøven kan bestås på følgende måder, Spil på banen med Simon (pro træner) som bekræfter hcp 54 eller lavere, spil på banen med begynderteamet som gør det samme, eller indberettet scorekort i golfbox underskrevet af markør med DGU-kort, husk at meddele begynderudvalget resultatet.                                                                                                                                         Er du stadig i tvivl så ring eller skriv til Johnny på  johnny@petersen.tdcadsl.dk eller mob. 30230253, også hvis du ikke lige forstår “golfbox”

Mange klubber har øget handicap begrænsningen til 54, for green fee spillere, nogle kun i hverdage og andre slet ikke, se efter på deres hjemmesider, hvis i skulle få lyst til at prøve andre baner. Det er her DGU-kortet kommer i spil. Som medlem i Solrød Golfklub, er der ingen begrænsninger på vores bane.

Så er begynderaftenerne startet igen, der er træning ved Simon fra 17:30-18:00, og derefter spiller vi, hvad nu instruktørerne finder på, fra 18:00-20:00, der er ind imellem skarpe konkurrencer med “fine” præmier. Fortrinsvis begyndere uden dgu-kort

Vi er der hver onsdag frem til 27/9, husk at melde jeres ankomst, senest om tirsdagen kl. 18:00, på sms til Johnny 30230253